O stanici

Pár slov o mé historii

---


Jak jsem začínal

V roce 1971, jednoho úplně obyčejného dne jsem seděl ve škole a třásl se na hodině angličtiny. V nejnapínavějším okamžiku vešel do třídy neznámý muž a prohlásil, že se zakládá nový pionýrský oddíl a on bude jeho vedoucím. I když jsem se z počátku podle vzhledu vedoucího domníval, že se jedná o oddíl zápasnický, ukázalo se brzy, že lsem na omylu, protože se jednalo o oddíl, který se bude zabývat radiotechnikou. Přihlásil jsem se a stal se tak prvním řadovým členem hranického radioklubu mládeže. V prvním období činnosti se náš radioklub zabýval honem na lišku a výukou radiotechniky, z čehož měli radost především učitelé fyziky. Později jsme navázali spolupráci s hranickým radioklubem OK2KLF.
Při polním dnu, kterého jsem se zúčastnil jako pomocný kuchtík, jsem se poprvé seznámil s vlastní radioamatérskou činností a viděl radioamatéry navazovat spojení. Jejich činnost se mi líbila, a proto jsem se rozhodl, že se také stanu operatérem kolektivní stanice. Naučil jsem se postupně morseovku a po určité době jsem obdržel pracovní číslo posluchače. Trvalo mi však dosti dlouho, než jsem si obstaral vlastní přijímač, a tak jsem vlastně QSL lístky začal rozesílat až v roce 1977. To už jsem byl v radioklubu mládeže instruktorem a rozhodčím v ROB. Věnoval jsem se práci s mládeží, stal jsem se operatérem kolektivní stanice OK2KLF a rovněž i další mí svěřenci se stali posluchači a operatéry kolektivky i úspěšnými závodníky v ROB.


Nadpis 2

Xxxxxxxxxxxxxx